Ms. Loan -Tôn Đức Thắng HN

Tôi nghĩ rằng mình đã đúng đắn khi lựa chọn Thang máy Thành Phát vì Thang máy Thành Phát đã đem lại sự tin tưởng cho tôi và phục vụ tốt nhất cho công việc kinh doanh của tôi.